Formularz rejestracyjny dla uczestników
II Kongresu Techniki Rolniczej