Formularz rejestracyjny dla uczestników
II Kongresu Techniki Rolniczej

imię

nazwisko

Gospodarstwo rolne / Nazwa firmy

ulica

nr domu

miejscowość

kod pocztowy

poczta

Adres e-mail

nr telefonu

Powierzchnia użytkowanych gruntów rolnych

Czy Pan/Pani świadczy usługi rolnicze?

*Administratorem danych osobowych przekazanym w powyższym formularzu jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu „APRA” Sp. z o.o. wydawca miesięcznika „Rolniczy Przegląd Techniczny” z siedzibą w Myślęcinku, ul. Bażancia 1, 86-031 Osielsko (dalej APRA). Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. Podane dane są przetwarzane w celu realizacji zadania wynikającego z tego formularza, realizacji przekazu marketingowego i handlowego oraz od czasu do czasu do realizacji kontaktu w celu poznania opinii na temat dostarczanych przez APRA usług i treści. Zgodnie z celem przetwarzania danych osobowych Uczestnik ma prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Jeśli Uczestnik uzna, że jego dane są przeważane niezgodne z prawem może złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych (UODO) . Kontakt do naszego Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@apra.pl.